HAURRAK ETA NERABEAK BABESTEA

Kirol entitateetarako protokoloa

SARRERA:

Kirol entitateetarako Haurrak eta nerabeak babesteko Protokoloa indarkeria egoeretan eta adingabe
eta gazteekin eguneroko lanean gatazkak sortzen direnean entitate horietako pertsonek zer egin
behar duten azaltzen duen dokumentua da.

 

Parte hartzailea
Deskargatu